ISOLLAT®

 Thermal Ceramic Coating

ISOLLAT®

POWŁOKA TERMOIZOLACYJNA

 Liquid ceramic coating «ISOLLAT» is innovative material (thermal insulation coating), which consists of hollow ceramic and silicate microspheres filled with rarefied air which are suspended in liquid polymeric compound. 
The material possesses thermal insulation, reflecting, sound-insulation, anticorrosive, fire-protective properties and provides for thermal insulation on surfaces of any shape with strong adhesion to all construction materials.The microspheres, which “ISOLLAT” consist of, dissipate and reflect infrared heat flows, which leads to the reduction of the level of radiation heat transfer, thus reducing the heat of any surface caused by solar radiation.
Zawarte wI mikrosfery, rozpraszają i odbijają strumień ciepła w zakresie fal promieniowania cieplnego i podczerwonego, doprowadzając do rozproszenia się strumienia ciepła i powodując redukcję nagrzewania dowolnych  powierzchni. Może zostać użyty jako materiał zabezpieczający przed skraplaniem pary wodnej lub jako materiał ochronny w przypadku pożaru.
Zastosowanie:
 • Izolacja termiczna rurociągów pary, gorącej wody i urządzeń towarzyszących kotłowni, armatury przemysłowej, wymienników ciepła itp.
 • Redukcja strat ciepła  przy budowie, modernizacji budynków publicznych i przemysłowych.
 • Zabezpieczenie przed przemarzaniem ścian budynków mieszkalnych.
 • Redukcja kosztów chłodzenia i przegrzania komór chłodniczych i transformatorowych.
 • Zabezpieczenie przed korozją i skraplaniem pary wodnej na powierzchniach i strukturach stalowych.
Firma Energy Technika Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem             technologii ISOLLAT®.
Odoo text and image block
Odoo image and text block

Zalety Stosowania

WŁASNOŚCI 

 • wartość współczynnika przewodzenia-0,002-0,007 W/mK;
 • Zakres temperatur pracy -60 Celsius to +500 Сelsius;
 • Odbicie do 90% energii promieniowania słonecznego;
 • Odporność na promieniowanie UV;
 • Zabezpieczenie powierzchni metalowych przed korozją i kondensacją pary wodnej na powierzchniach o dużych różnicach temperatur;
 • 100%  przyczepności do podstawowych materiałów konstrukcyjnych (metal, beton, plastik, drewno, szkło);
 • Łatwość nakładania powłoki (pędzel, agregat hydrodynamiczny)  - redukcja kosztów pracy;
 • Zastosowanie do powierzchni o dowolnych kształtach;
 • Redukcja hałasu  - dźwiękochłonność;
 • Obniżenie zewnętrznych temperatur powierzchni do poziomów bezpiecznych dla obsługi, pracowników i osób trzecich (BHP);
 • Zastosowanie do izolacji zimnych mediów takich jak amoniak, glikol czy woda lodowa;
 • Brak własności absorbcji wilgoci wpływających na własności izolacyjne jak ma to w przypadku np. wełny mineralnej;
 • Brak mostków cieplnych (izolacja bez spoinowa);
 • Wpływ na zwiększenie temperatury i ciśnienia wewnętrznego mediów w porównaniu do systemów izolacji konwencjonalnych lub  nieizolowanych;
 • Zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się zbiorników lub cystern z gazem, olejem i na  zmniejszenie się ich utleniania, odparowywania;
 • Możliwość doboru koloru;
 • Trwałość minimum 10 lat;
 • Przyjazna środowisku, nietoksyczna, zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni;
 • Powłoka ognioodporna – utrudnia rozprzestrzenianie się ognia.

 ISOLLAT® types


Isollat®-01

materiał izolacyjny do płaszczyzn pionowych

Wewnętrzna i zewnętrzna izolacja cieplna ścian / fasad

Isollat®-02
 

Uniwersalna paroprze - puszczalna izolacja cieplna

Izolacja cieplna rurociągów, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, urządzeń przemysłowych, pogrzewaczy wody, ścian (na zewnątrz). Temperatura medium roboczego do +150oC
(do +170oC krótkotrwale)

Isollat®-M
 

Izolacja cieplna do zastosowań w niskiej temperaturze

Izolacja cieplna ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków, zbiorników, podgrzewaczy  wody , kotłów itp.

Isollat®-03
 

Izolacja cieplna z dodatkiem substancji niepalnych

Izolacja obiektów i zabudowań z wymogiem zastosowania niepalnych materiałów izolacyjnych. Temperatura medium roboczego do +150oC
 (
do +170oC krótkotrwale )

Isollat®-04
 
Izolacja termiczna materiałów o temperaturze roboczej do 500oC, z dodatkiem substancji ognioodpornych
Izolacja rurociągów z wysoko przegrzaną parą i innych urządzeń przemysłowych. Temperatura robocza medium do +500oC
(do +600oC krótkotrwale)

Krótka charakterystyka i obszary zastosowań

Własności ISOLLAT’u pozwalające na odbicie energii promieniowania cieplnego i podczerwonego są szeroko wykorzystywane  w przemyśle konstrukcyjnym, armaturze przemysłowej i procesowej. Zastosowanie materiału ISOLLAT® w budownictwie prowadzi do redukcji temperatury na powierzchniach ścian i dachów np. hangarów, magazynów, budynków przemysłowych i mieszkalnych która znacząco zmniejszają koszty wentylacji i klimatyzacji  jednocześnie poprawiając warunki mikroklimatu w budynkach. Zastosowanie dodatku polimerowego w materiale ISOLLAT powoduje jego wysoką elastyczność co  pozwala na jego  użycie  w miejscach, gdzie zastosowanie innych materiałów i systemów jest NIEMOŻLIWE!!! 


Przemysł rafineryjny/Przemysł gazowy

Rurociągi gazu i ropy naftowej, zbiorniki, kontenery, cysterny,urządzenia towarzyszące  pomp i kompresorów, armatura przemysłowa, kolektory rozdziału pary itp..

Konstrukcje

Hangary, magazyny, fasady/dachy budynków przemysłowych i mieszkalnych, konstrukcje metalowe;

 Urządzenia przemysłowe

Rurociągi pary i powietrza, systemy klimatyzacji i urządzenia chłodnicze, komory transformatorowe, kanały spalin, piece przemysłowe i inne;


Zastosowanie nieprzemysłowe

Mieszkania, balkony , garaże, pojazdy użyteczności publicznej

Do Pobrania