Elliott Manufacturing- Safe Operator

SyStemy Wału ELASTYCZNEGO

Firma Energy Technika Sp. z o.o. jako wyłączny dystrybutor  produktów firmy Elliott Manufacturing U.S.A. wychodzi na przeciw problematyce zwiazanej z zagdanieniami bezpiecznej , zdalnej i niezawodnej obsługi armatury przemysłowej i nie tylko....
Systemy wału elastycznego - znajdują zastosowane w sytuacji, gdy istnieje wiele przeszkód pomiędzy położeniem roboczym a zaworem sterującym m.in. w strefach wybuchowych, toksycznych czy w przypadku braku dostępu do armatury. Można je łatwo i swobodnie poprowadzić wokół wszelkich przeszkód tworząc tym samym prostą, sprawną i niezawodną instalację przeniesienia momentu obrotowego. 
Systemy te stanowią kompleksowe rozwiązanie służące zdalnemu sterowaniu armaturą w każdej z  branż, chemicznej, gazowej, wydobywczej, petrochemicznej, energetycznej, morskiej, ściekowej i innych. dostępny obecnie na rynku kompletny mechanizm zdolny do przeniesienia momentu obrotowego między dwoma punktami, które nie muszą być współliniowe. Systemy  wału elastycznego są dostępne w szerokiej gamie konfiguracji i materiałów, w zależności od potrzeb klienta. Są bardzo trwałe i mogą pracować w ekstremalnych środowiskach, w których wymagana jest praca ciągła przy bardzo dużych prędkościach obrotowych. Dodatkowo są bardzo odporne na wstrząsy wywołane nagłymi zmianami obciążenia ze względu na uruchamianie i zatrzymywanie układów armatury. 
System wału elastycznego  jest przeznaczony do skutecznego i niezawodnego przenoszenia momentu obrotowego nawet w najdłuższych i najbardziej skomplikowanych instalacjach oraz idealnie nadaje się do zdalnego i bezpiecznego uruchamiania (otwierania , sterowania i zamykania) armatury. Bezpośredni układ napędowy uwzględnia szeroki zakres wymagań momentu obrotowego dzięki zastosowaniu różnych średnic wału.
FS1 - Elastyczny system z opcją użycia mniejszego wału. W połączeniu z przekładnią osiąga wyższy moment obrotowy
FS2 - Elastyczny system z opcją użycia większego wału. W połączeniu z przekładnią osiąga wyższy moment obrotowy.
Maksymalny moment obrotowy własny - 108Nm 
Maksymalna długość  - 24m
Minimalny promień ugięcia - 30cm
IG1 - Ukierunkowany system wykorzystujący najmniejszy elastyczny wał i kompaktową przekładnię.

IG2 - Ukierunkowany system wykorzystujący większy elastyczny wał i większe ale zwarte przekładnie.
Maksymalny moment obrotowy własny - 340Nm 
Maksymalna długość - 38m
Minimalny promień ugięcia - 20cm

Dopasuj odpowiednią przekładnię z systemem FS  dla zwiększenia wymaganego momentu wyjściowego!!

                                                                                    Główne obszary zastosowań

Systemy wału elastycznego są odpowiedzią na typowe problemy związane z przeniesieniem napędu takie jak przedstawiono obok.
Odoo - Sample 2 for three columns

Odoo - Sample 3 for three columns

Zalety konstrukcji i zastosowania systemu wału elastycznego

 • Elastyczna  i wielokierunkowa trasa przeniesienia napędu pomiędzy armaturą a operatorem.
 • Nie wymaga kompleksowego procesu planowania i instalacji systemu.
 • Brak widocznych elementów ruchomych - brak osłon.
 • Niezawodność - składa się z pojedynczych elementów.
 • Minimalne koszty utrzymania.
 • Montaż systemu nie wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi.
 • Efektywny system dla długich odcinków i wielu zmian kierunków.
 • System umożliwia zlokalizowanie punktu sterowniczego w miejscu bezpiecznym lub wygodnym dla operatora. WZROST BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA!!!
 • Umożliwia utrzymanie wymaganego dystansu i odległości od stref zagrożenia ( wybuchowych , toksycznych, radioaktywnych itp.  w których pracuje armatura). 
 • Pozwala na sterowanie armaturą w obszarach i strefach o ograniczonym  dostępie dla człowieka.
 • Nie wymaga prowadzenia i budowania kosztownych platform.
 • Umiejscowiony na stałym gruncie lub platformie operacyjnej  nie wymaga stosowania drabin do obsługi koła ręcznego armatury na wysokościach.
 • Niezawodne zabezpieczenie dla napędów elektrycznych , hydraulicznych , pneumatycznych w przypadku wystąpienia braku zasilania.
 • Dostęp do miejsc obsługi,  w których operowanie armaturą jest bardzo utrudnione nie wymaga obecności operatora.
 • Zastosowanie systemów wału elastycznego nie wymaga kompromisów na etapie projektowania rurociągów i zagwarantowania dostępu operatora do armatury.

Przykładowe rozwiązania systemowe

 

Porównanie z systemami zasilanymi elektrycznie , hydraulicznie lub pneumatycznie.

 • Brak potrzeby prowadzenia instalacji elektrycznych , pneumatycznych czy hydraulicznych. 
 • Brak ryzyka wycieków hydraulicznych.
 • Brak przepięć, przeskoków iskry, zwarć w strefach wybuchowych w napędach elektrycznych.
 • Systemy hydrauliczne i elektryczne wymagają bardziej kompleksowej instalacji przez osoby wykwalifikowane. W przypadku systemów wału elastycznego wymagana jest podstawowa wiedza mechaniczna.
 • Koszt instalacji i pozostałych komponentów jest często wyższy dla systemów elektrycznych  czy hydraulicznych.
 • Ekonomiczne rozwiązanie dla armatury działającej okresowo.
 • Niezawodne w sytuacjach awaryjnych.