ISOLLAT®

Ciekła powłoka ceramiczna

ISOLLAT®

Ciekła powłoka ceramiczna

Jest innowacyjnym materiałem , składającym się w swojej strukturze z ceramicznych mikrosfer wypełnionych rozrzedzonym powietrzem zawartych w ciekłej polimerowej zawiesinie. 

Materiał posiada własności izolacyjne, dźwiękochłonne, antykorozyjne, ognioodporne i zapewnia izolację cieplną na dowolnych powierzchniach, charakteryzując się dużą przyczepnością do wszystkich materiałów konstrukcyjnych. 

Zawarte w ISOLLAT® mikrosfery, rozpraszają i odbijają  strumień ciepła w zakresie fal promieniowania podczerwonego, doprowadzając do rozproszenia się strumienia ciepła i powodując redukcję nagrzewania dowolnych   powierzchni. Może zostać użyty jako materiał zabezpieczający przed skraplaniem pary wodnej lub jako materiał ochronny w przypadku pożaru.

Odmiany ISOLLAT®


Isollat®-01materiał izolacyjny do płaszczyzn pionowych


 
Wewnętrzna i zewnętrzna izolacja cieplna ścian / fasad


 

Isollat®-02
 Uniwersalna paroprze - puszczalna izolacja cieplna
 Izolacja cieplna rurociągów, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, urządzeń przemysłowych, pogrzewaczy wody, ścian (na zewnątrz). Temperatura medium roboczego do +1500C (do +1700C krótkotrwale)

Isollat®-M
 Izolacja cieplna do zastosowań w niskiej temperaturze
 Izolacja cieplna ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków, zbiorników, podgrzewaczy  wody , kotłów itp. 

Isollat®-03
 Izolacja cieplna z dodatkiem substancji niepalnych
 Izolacja obiektów i zabudowań z wymogiem zastosowania niepalnych materiałów izolacyjnych. Temperatura medium roboczego do +1500C  (do +1700C krótkotrwale)


 

Isollat®-04
 

Izolacja termiczna materiałów o
temperaturze roboczej do 500C, z dodatkiem substancji ognioodpornych
 


Izolacja rurociągów z wysoko przegrzaną parą i innych urządzeń przemysłowych. Temperatura robocza medium do +5000C ( do +6000C krótkotrwale)
 

Krótka charakterystyka i obszary zastosowań

Własności ISOLLAT’u pozwalające na odbicie energii słonecznej są szeroko wykorzystywane  w przemyśle konstrukcyjnym. Zastosowanie materiału ISOLLAT® prowadzi do redukcji temperatury na powierzchniach ścian i dachów np. hangarów, magazynów, budynków przemysłowych i mieszkalnych które znacząco  zmniejszają koszty wentylacji i klimatyzacji  jednocześnie poprawiając warunki mikroklimatu w budynkach. Zastosowanie dodatku polimerowego w materiale ISOLLAT powoduje jego wysoką elastyczność co  pozwala użyć go w miejscach, gdzie zastosowanie innych materiałów i systemów jest NIEMOŻLIWE!!! 

Przemysł rafineryjny/Przemysł gazowy

Rurociągi gazu i ropy naftowej, zbiorniki, kontenery, cysterny,urządzenia towarzyszące  pomp i kompresorów, armatura przemysłowa, kolektory rozdziału pary itp..

Konstrukcje

Hangary, magazyny, fasady/dachy budynków przemysłowych i mieszkalnych, konstrukcje metalowe;

 Urządzenia przemysłowe

Rurociągi pary i powietrza, systemy klimatyzacji i urządzenia chłodnicze, komory transformatorowe, kanały spalin, piece przemysłowe i inne;


Zastosowanie nieprzemysłowe

Mieszkania, balkony , garaże, pojazdy użyteczności publicznej